Adituen hitzak / Paroles d’experts

#1 Conférence « Les traces » par David Alonso [FR]

Le 16 octobre 2022, à l’issue du festival 4ème pierre à Borderline Fabrika, nous avons profité pour inviter l’historien et archéologue sousmarin David Alonso à nous offrir une conférence sur la thématique des « Traces ». La même thématique sur laquelle qui sera abordée lors de la deuxième séance de radio en direct qui aura lieu le 3 décembre dans l’antiquaire – brocantier de Casa Esperanza, quartier de la gare. Durant le mois de novembre David interviendra également dans le Centre Éducatif Fermé Txingoudi situé derrière la gare. Il abordera ces mêmes thèmes pour faire un lien avec le vécu des jeunes en situation d’enfermement et le projet Ostempo nuna, avec pour objectif de les questionner sur les traces que l’on reçoit et celles qu’on désire laisser.

2022ko urriaren 16an, Borderline Fabrikaren 4. harria jaialdia profitatuz David Alonso istorialari eta itsaspeko arkeologoa hitzaldi bat ematera gonbidatu genuen, « Arrastoak » gaia ildo hartuta. Gai hori bera izango dugu abenduak 3an Casa Esperanza antikuarioan egingo dugun 2. zuzeneko irratian. Era berean, gai berbera landuko du Davidek geltokiaren atzean dagoen Hezkuntza Zentro Itxiko gazteekin egingo dituen sesioetan. Helburua, itsaspean eta bestelakoetan aurkitzen ditugun arrastoen eta haien bizitzen artean zubiak egitea da, baita Ostempo nuna proiektuarekin ere, etorkizunerako zein arrasto utzi nahi dugun pentsatzera eramateko.

Conférence de David Alonso à Borderline Fabrika 16-10-2023 – David Alonsoren hitzaldia Borderline Fabrikan

#2 Andoni Etxarri [FR]

Andoni Etxezarreta historialaria eta ekintzailea gonbidatu genuen bigarren zuzeneko irratsaioaren harira. Hendaiako historiaren inguruan mintzatu ginen, baita bertako toponimo eta bitxikeri ezberdinen inguruan ere.

Nous avons invité Andoni Etxezarreta pour la deuxième séance de radio en directe, à la brocante Retro 64. Il nous a éclairé autour de diverses aspects historiques d’Hendaye, ainsi que de ses toponymes et d’autres curiosités.

Entretien avec Andoni Etxarri- ri elkarrizketa – 23m05s

#3 Xabier Erkizia [CAST][EUS]

Zaratari begira / Observar el ruido

Astearte goiza Xabier Erkiziaren Berako estudioan. Ez da ohiko elkarrizketa bat, topaketa, ostempo nuna egitasmoaren inguruko ideia aldatze bat. Konfrontatzera etorri gara eta gure proiektuari astindu ederra eman dio, kontzeptu eta ideia ugari izan ditugu hizketaldian, erreferentziak, aholkuak… Hemen pintzelada batzuk, koherenteak iruditu zaizkigun zatietan.

Un martes por la mañana en el estudio de Xabier Erkizia, en Vera de Bidasoa. No es una entrevista al uso, más bien un intercambio de ideas alrededor de nuestra idea de cápsula temporal. Le ha dado una buena sacudida a nuestro proyecto, conceptos, ideas y referencias por doquier. Aquí encontraréis algunas pinceladas organizadas por cortes que nos han parecido coherentes.

# 1. Zarata, musika, ezkerra, 4×4, sinkoparen aroa / Ruido, música, izquierda, 4×4, la era de la síncopa / Bruit, musique, la gauche, le 4×4, l’ère de la syncope

Zarata deitzen dutena onartzen dugu gure musika bezala. Ezkerreko mogimendu politikoek eskuineko musika estrukturak eta metodoak erabiltzen dituzte. 4 x 4 modalitate erritmikoa ez da naturala eta hegemonikoa dugu. Erregetoia paradigma aldaketa bat da, sinkoparen aroa heldu da.

Aceptamos como nuestra música lo que nos tachan como ruido. Los movimientos políticos de izquierda utilizan modelos y métodos musicales autoritarios, más propios de la derecha. El ritmo del 4 x 4 no existe en la naturaleza y es aún y todo hegemónico. El reggeaton es un cambio de paradigma, la era de la síncopa ha llegado.

#2 Ardura ofizialak, zaratari begira / Preocupaciones oficiales, observar el ruido. / Préocupations officiels, observer le bruit

#3 Nortasuna, zarata, autotunea / Identidad, ruido, autotune / Identité, bruit, autotune

#4 Distopia, zinema, zarata / Distopía, cine, ruido / Distopies, cinéma, bruit

#5 Etorkizuneko soinua, autoentzako soinu diseinua / Sonidos del futuro, el diseño del sonido en los coches / Sons du future, le designe sonore des voitures

#6 Ahozkotasuna, bertsolariak / Tradición oral, bertsolaris / Tradition orale, bertsolaris

#7 Bertsolariak, zarati izan, zer kontatu nahi dugun / Bertsolaris, ser ruido, qué queremos contar? / Bertsolaris, être bruit, qu’est ce qu’on veut raconter ?

#8 Hizkuntzak, zein intentzio? materialeak / Idiomas, qué intención? materiales / Langues, quelle intentionalité ? Choix de matèriels

#9 Gurdiak, soinuak irauten dutena, horren zentzua / Carruajes, lo que perdura un sonido, significados / Calèges, durée d’un son, significations

#10 Irudia, zarata, klase soziala eta soinu ingurunea / Imagen, ruido, clase social y entorno sonoro / Image, bruit et entourage sonore

#11 Iragan – etorkizuneko soinuak eta ekonomia / Sonido pasado – futuro y economía / Passé du son, futur et économie

#12 Isiltasuna eta heriotza / Silencio y muerte / Silence et mort


#4 Mikel Valero [EUS]

« Hiritik at » Irunen sortutako arkitektura eta hirigintzan eragiten duen ekintzaile talde bat da. Bidasoa koop- eko lokaletara gerturatu ginen kolektibo horren parte de Mikel Valero- rekin iraganeko eta etorkizuneko hirigintzatik abiatuta beste hainbeste gai tratatzeko. Hiri modeloek komunitateen izaeran duten eragina, eta era berean komunitateek garatzen dituzten nortasunak izan genituen hizpide.

« Hiritik at » es un colectivo de arquitectos y urbanistas. Nos acercamos hasta los locales de Bidasoa koop en Irun para charlar con Mikel Valero, integrante de este colectivo. Partiendo de los modelos urbanísticos del pasado y el futuro, tocamos muchos otros temas. Cómo los modelos urbanísticos afectan a la formación de las comunidades y cómo éstas desarrollan su identidad.

« Hiritik at » est un groupe d’architectes et d’urbanistes. Nous abordons les locaux de Bidasoa Koop à Irun pour discuter avec Mikel Valero, membre de ce groupe. À partir des modèles urbains du passé et du futur, nous avons traités de nombreux autres sujets. Comment les modèles urbains affectent la formation des communautés et comment elles développent leur identité.

#1 Nondik dator Hiritik At? / De dónde viene Hiritik at? / D’où vient Hiritik at ?

#2 Arkitektura eta ikusgarritasuna / Arquitectura espectáculoe dónde viene / Architecture et espectacularité

#3 Irungo herentzia, funtzionaltasuna mugara eramana / La herencia de Irun, la funcionalidad llevada al extremo / L’héritage d’Irun, la funcionalité ammènée à l’extrème

#4 Irunen hazkundea, nortasuna, harrotasun kontrajarriak / El crecimiento de Irun, identidad y orgullos contrapuestos / La croissance d’Irun, son identité et fiertés opposées

#5 Irun hiri erromatarra? Nortasun anitzen lekua / Irun villa romana? Lugar de identidades múltiples / Irun ville romaine, lieu d’identités multiples

#6 ’15’ minutuko hiria, komunitatea = zoriontasuna / La ciudad de los 15 minutos, comunidad = felicidad / La ville des 15 minutes, comunnauté = bonheur

#7 Etorkizuneko hiria, Irun, Hendaia modeloak / La ciudad del futuro, modelos de Irun y Hendaia / La ville de l’avenir, modèles d’Hendaye et Irun

#8 Utopiak eta distopiak, kotxearen lekua hartu / Utopías y distopías, tomar el lugar de los coches / Utopies et distopies, prendre la place de la voiture

#9 Gure aztarna arkeologikoa / Nuestros restos arqueológicos / Nos traces archéologiques

#5 María José Noain y Helga Massetani [CAST]

Para la 3a radio en directo quisimos invitar a María José Noain y Helga Massetani, creadoras e investigadoras que han creado el Atlas emocional del Bidasoa.

3. zuzeneko irratsaiorako Bidasoako Atlas emozionalaren sortu duten María José Noain eta Helga Massetani gonbidatu genituen.

Pour la 3ème radio live nous avon invité María José Noain et Helga Massetani, artistes et chercheuses qui ont crée l’Atlas émotionnel de la Bidassoa.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s